Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht♻️

Vandaag mochten wij diverse gemeenten aanjagen, inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met hoogwaardig hergebruik van vrijkomende bouwmaterialen.

Platform WOW Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland bedankt voor de goede organisatie. Samen op weg naar een circulaire openbare ruimte.

#gewoondoen #duspotten #hergebruik
Mart Mensink Yvar Roselaar