Vrijkomende bouwmaterialen hergebruiken binnen projecten en aanbestedingen

DuSpot is een matchingstool voor overheden en aannemers. Wij matchen vraag en aanbod van vrijkomende bouwmaterialen in verschillende fases van een project met elkaar. Dat doen we op gebruikersvriendelijke en overzichtelijke wijze.

Voor aannemers

Voor overheden

Voor ingenieurs­bureaus

Voor woningcorporaties

De gebruikers van DuSpot zijn o.a overheden, ingenieursbureaus en aannemers.

Elk type organisatie heeft zijn eigen belang in het gebruik van DuSpot.
Het belang van elke gebruiker wordt op deze website verder toegelicht

 

VRAAG EN AANBOD BIJ ELKAAR BRENGEN

Met DuSpot op weg naar volledige circulariteit!

Dankzij de DuSpot matchingstool stimuleren wij hergebruik, één van de duurzaamst mogelijke werkwijzen. Samen gaan we met DuSpot op weg naar volledige circulariteit én vermijden we stortkosten en depotkosten. Ook de totale transportkosten worden verlaagd door hergebruik.

de DuSpot widget

Vrijkomende producten

Bouwmaterialen die nog herbruikbaar zijn, krijgen een tweede leven.

Passende producten

Het is heel eenvoudig om een passende zoekopdracht te plaatsen op Duspot.

Vraag en aanbod samenbrengen

Matches tussen meerdere instanties in verschillende fases van een project.

Van grijs naar groen

Door bouwmaterialen te re-distribueren wordt de inkoop voor projecten steeds duurzamer.

De DuSpot missie

De missie van DuSpot is om de circulaire economie te stimuleren en verder aan te jagen. Dat doen wij door ons specifiek te focussen als een onafhankelijke matchingstool.

Een matchingstool die alle externe platformen en standaarden weet te verbinden, zodat hoogwaardig hergebruik vanzelfsprekend wordt en niet meer op toeval berust.

De matchingstool heeft dus geen ander doel dan het koppelen van circulaire doelen.

DuSpot draagt bij aan de volgende SDG’s:

Verantwoorde consumptie en productie

Dankzij het gebruik van de DuSpot matchingstool wordt hergebruik gestimuleerd. Eén van de duurzaamst mogelijke werkwijzen. De matchingtool van Duspot brengt ons een stap verder op weg naar volledige circulariteit. Stortkosten en depotkosten worden vermeden en hiermee ook de transport bewegingen en bijbehorende kosten.

Klimaatactie

Dankzij het gebruik van DuSpot matchingstool wordt een bijdrage geleverd aan de CO2  en stikstof reductie. Het gebruik van de DuSpot matchingstool resulteert namelijk in:

– minder transportbewegingen
  (tussenstap van depot opslag kan worden overgeslagen)

– stimuleert regionaal hergebruik

– minder afvalverwerking

– minder productie van nieuwe materialen

Partnerschap om de doelen te bereiken

Om de circulaire doelen te behalen zijn samenwerkingen en partnerschappen essentieel. Middels DuSpot matchingstool komen diverse organisaties met elkaar in verbinding. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingen en businessmodellen. Vandaar onze slogan: alleen ga je sneller, samen komen wij verder.