Onze oplossing

Het doel van DuSpot als matchingstool is dat vrijkomende materialen vaker hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen. Dat doen we als volgt:

Eenvoudig zoeken

Voer in welke bouwmaterialen u nodig heeft en zie snel of er een match is.

Snelle match

Als de juiste materialen worden aangeboden, komt u direct in contact met de aanbieder.

Verschillende projectfases

Onze matchingstool is te gebruiken tijdens verschillende fases van een project.

Overzichtelijk gevisualiseerd

Handig aan DuSpot is dat er visueel duidelijk wordt gemaakt in hoeverre er een match is.

Optimale transparantie

Dankzij onze matchingstool wordt de hele keten optimaal transparant voor alle partijen.

Samen op weg naar circulariteit

Besparen op CO2 én kosten via DuSpot is de weg naar een circulaire toekomst.

Over ons

DuSpot is ontstaan vanuit de behoefte van de markt. Mart Mensink (oprichter DuSpot) heeft als werkvoorbereider ervaren dat vrijkomende materialen in de huidige markt onvoldoende de kans krijgen op een nieuwe bestemming. Dit wordt vaak veroorzaakt door een korte voorbereidingsperiode.

Daarnaast is het voor aannemers vaak lastig om net op het juiste moment passende producten te vinden. Projecten en aanbestedingen communiceren namelijk nog niet voldoende met elkaar.

Bij het gebruik van DuSpot kunnen eenvoudig verbindingen worden gelegd tussen diverse projecten en aanbestedingen, waardoor de handel tussen verschillende instanties eenvoudiger wordt.

Ladder van Lansink

DuSpot draagt bij aan het hergebruik van bouw materiaal.

  • Preventie 30% 30%
  • Hergebruik 40% 40%
  • Recycling 55% 55%
  • Energie 65% 65%
  • Verbranden 80% 80%
  • Storten 100% 100%