DuSpot voor woningcorporaties

DuSpot biedt woningcorporaties meer circulariteit

Als woningcorporaties heeft u te maken met ambitieuze verduurzamingsdoelstellingen. Dat is logisch, want in 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Een goede manier om dat te bereiken is door slimmer en zuiniger met grondstoffen omgaan.

DuSpot draagt daar vanuit de kern aan bij door vraag en aanbod van vrijkomende bouwmaterialen in verschillende fases van een project met elkaar te matchen.

De voordelen van DuSpot voor woningcorporaties:

 • Woningcorporaties willen in 2050 volledig circulair zijn en DuSpot biedt hier een goede kick-start voor;
 • DuSpot kan de gebruiker op de kaart zetten als koploper in circulariteit, waardoor de landelijke klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden;
 • Producten kunnen goedkoper aangeboden worden, doordat transport-, depot en stortkosten gereduceerd worden;
 • Projecten kunnen ontworpen worden op basis van vrijkomende materialen in de markt;
 • Woningcorporaties kunnen onderling materialen uitwisselen tussen verschillende instanties.

   Gebruikers van DuSpot zijn overheden, ingenieursbureaus, aannemers en woningcorporaties.

   Elk type organisatie heeft zijn eigen belang in het gebruik van DuSpot.