Samen werken aan een circulaire economie

Overheden en bedrijven zijn ambitieus en willen (of moeten zelfs) in een hoog tempo verduurzamen. We hebben namelijk een maatschappelijk probleem. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Om dat te bereiken, moeten we slimmer en zuiniger met grondstoffen omgaan. Daar draagt DuSpot aan bij.

Verleng de levensduur van materialen

In de huidige markt krijgen materialen en producten aan het einde van de levensduur van een project nauwelijks de kans om verhandeld te worden. Ze worden na de levensduur van een project vaak afgevoerd als afval of grondstof voor een nieuw product. Terwijl ze qua levensduur nog jaren mee kunnen in een ander civieltechnisch project of voor particulier gebruik.

Uniek matchingstool voor vraag en aanbod

DuSpot is een unieke matchingstool waar vraag en aanbod van vrijkomende materialen in verschillende fases van een project op een gebruikersvriendelijke, overzichtelijke en unieke wijze gevisualiseerd en met elkaar gematcht worden. Met als resultaat dat vrijkomende materialen vaker hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen. Zo werken we samen aan een circulaire economie.

CO₂ en stikstof-reductie

Minder afvalverwerking, minder materiaalproductie en minder transportbewegingen nodig.

Lagere projectkosten

Een groot voordeel van DuSpot: minder transport-, depot- en stortkosten.

Volledige transparantie

Er is volledige transparantie in de keten, zonder dat de handel voor aannemers verstoord wordt.

Klimaatdoelstellingen makkelijker behalen.

Door het makkelijker en dus kostenefficiënter te maken om vrijkomende bouwmaterialen te vinden, zorgt DuSpot ervoor dat de Nederlandse klimaatdoelstellingen van 2050 voor de GWW en bouw makkelijker behaald kunnen worden.